Regulamin i informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego

Regulaminu i Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumenta i zawiera warunki korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.laserstory.pl

2. Osoba fizyczna - Klient składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie; Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową).

3 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.laserstory.pl prowadzony jest przez Dariusza Marciniaka, zwanego dalej Usługodawcą, prowadzącego działalność gospodarczą pod Laser Story Dariusz Marciniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą  adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 

Laser Story Dariusz Marciniak Rudka 34B 22-110 Ruda Huta
NIP: 5632363952
REGON: 368445671
adres poczty elektronicznej: laserstory.info@gmail.com
numer telefonu: 663 476 233

Numer konta bankowego mBank:
88 1140 2004 0000 3802 7713 8930

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca – Laser Story Dariusz Marciniak. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawienia oraz całkowitego usunięcia w dowolnym momencie.

II Oferowane przedmioty

1.  Usługodawca oświadcza, iż wszystkie przedmioty oferowane w sklepie internetowym są wytwarzane przez firmę Laser Story Dariusz Marciniak oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Usługodawca  dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Usługodawca prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych przedmiotów, których odcienie i kształty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu. Zdjęcia zamieszczone są w celu poglądowym i są autorską własnością Laser Story.

3. Produkty oferowane przez Laser Story wykonywane są z drewna i drewnianej sklejki, naturalne jest, że pojawiają się na tym materiale sęki lub delikatne przebarwienia, na które nie mamy wpływu. Każdy produkt może się z tego względu delikatnie od siebie różnić.

III Ceny przedmiotów

1.Ceny przedmiotów oferowanych w sprzedaży zamieszczone są przy każdym przedmiocie.

2. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i są wartością brutto, nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym przedmiocie w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem danej zmiany, lecz po.

IV Zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz procedura zawarcia
Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym laserstory.pl

1. Do korzystania ze sklepu internetowego nie jest wymagana rejestracja konta użytkownika.

2. Rejestracja konta użytkownika w sklepie internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących zamówień.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

4.  Podstawowym warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu jest:

prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu: www.laserstory.pl,

wybór produktu z oferty Sklepu,

wybór formy płatności,

wybór sposobu przesłania wybranego przedmiotu bądź przedmiotów

podanie danych niezbędnych do wysyłki (w interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego produktu)

5. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

6.Po zatwierdzeniu zamówienia klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty kwoty za zamówiony produkt powiększonej o wybrany koszt wysyłki, tj. jeśli wybrał formę wysyłki z przedpłatą na konto – czekamy na płatność 7 dni. Jeśli wybrał formę płatności za pobraniem – zobowiązany jest do opłaty za zamówienia w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera pod wskazany w formularzu adres.

7. Laser Story zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane przez Klienta dane teleadresowe uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, e-mail, imię i nazwisko Klienta).

8. Zamówienia można składać 24godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni świąteczne, soboty i niedziele – będą realizowane następnego dnia roboczego.

9. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

10. Firma Laser Story na życzenie klienta wystawia fakturę na zakupiony towar. Wystawiamy fakturę bez VAT. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane oraz poinformować nas o tym podczas składania zamówienia.

11. Firma Laser Story za pośrednictwem sklepu internetowego www.laserstory.pl prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego na stronie towaru.

12. Dokonując zakupu wyrażają Państwo pełnomocnictwa o świadczenie usług w Państwa imieniu z Pocztą Polską lub firmą kurierską, w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Ponadto przetwarzamy Twoje dane do celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z wymogami prawa. Państwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane w żadnym innym niż powyższe celu.

V Czas realizacji zamówienia i wysyłka

1. Zamówienie jest wysyłane zgodnie z czasem realizacji podanym w opisie zamawianego produktu. Jednak nigdy nie dłużej niż 28 dni roboczych - w przeciwnym razie Usługodawca ma obowiązek zwrócić wpłacone pieniądze - jeśli formą płatności była przedpłata.

2. Na wpłatę (w przypadku przedpłaty) Sprzedający czeka 7 dni roboczych, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

3. Realizacja zamówienia następuje zawsze po dokonaniu i zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, chybaże wybrano formę płatności - za pobraniem. 

3. Dostawa realizowana jest na terenie Polski w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób, na adres wskazany przez Klienta.

5. Koszty transportu ponosi Klient.

2. Zamówienia wysyłam za pośrednictwem kuriera Pocztex48.

3. Kupując wiele przedmiotów w naszym sklepie za przesyłkę zapłacisz tylko raz, kwota wysyłki nie sumuje się, nie ulega powiększeniu.

4. Klient dokonując zakupu sam wybiera sposób dostawy zakupionych przedmiotów.

5. Czas dostarczenia przesyłki przez kuriera Pocztex48 od momentu nadania to 1-2 dni robocze. Firma Laser Story nie ma wpływu na czas dostarczenia przesyłki po jej wysłaniu. Usługodawca nie ma możliwości wyboru godzin dostarczenia przesyłki, w przypadku kiedy w mieszkaniu nie ma osoby upoważnionej do odebrania przesyłki – kurier zostawia aviso. Posiadamy nr nadania i możemy monitorować drogę przesyłki – taki numer możemy udostępnić na prośbę Klienta.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki.

VI Zwroty

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu, na swój koszt, zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.

2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie przedmiotu nienaruszonego, bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego. Zwracany towar należy wysłać na poniższy adres:  Laser Story Dariusz Marciniak Rudka 34 B 22-110 Ruda Huta

3.Do odsyłanego produktu należy dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy. 

4.Pieniądze za przedmiot zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania przedmiotu przez Sprzedającego, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

5. Koszty przesyłki przedmiotu między stronami nie podlegają zwrotowi.

6. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2104 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt na którym wykonano indywidualny grawer, produkt personalizowany).

VII Reklamacje

1.W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy klientem, a firmą Laser Story umową sprzedaży, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres laserstory.info@gmail.com. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji są zdjęcia ukazujące wadę towaru ! Reklamacja powinna również zawierać: numer zamówienia, imię i nazwisko, dokładny opis wady. 

2.W przypadku uwzględnienia reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. Zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana przedmiotu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki - kuriera. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, nie przyjmując jednocześnie przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

4.Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia reklamacji.

VIII Polityka prywatności - ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest  Laser Story Dariusz Marciniak NIP 5632363952

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: laserstory.info@gmail.com lub telefonicznie:663-476-233

3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia.

4. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

5. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 a) w celach związanych z wykonaniem zawartych umów sprzedaży z klientem, realizacji złożonych zamówień, kontaktowych, wykonania obowiązków prawnych marketingu bezpośredniego

b) w celu przesyłania wiadomości za pośredcictwem Newslettera - rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia, ale dobrowolna

 c) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową, uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, rozstrzygania reklamacji.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane  jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, podmiotom finansowym wykonującym usługi na rzecz Administratora, podmiotom przetwarzającym dane w celu wysyłania zamówienia kurierem.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w innych państwach.

IX Postanowienia końcowe

Sprzedający ma prawo do wniesienia poprawek do niniejszego regulaminu w każdej chwili.

Dariusz Marciniak